ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონტაქტო ინფორმაცია

 ადიქტოლოგიის ინსტიტუტი  ➳ ჩოლოყაშვილის 3/5, ილიაუნის E 238 ოთახი;
✉ darejan.javakhishvili.1@iliauni.edu.ge
   
გამოყენებითი ფიზიკის ინსტიტუტი
პროფ. ივანე მურუსიძე - დირექტორი
 ➳ ჩოლოყაშვილის, 3/5; 0162, თბილისი, საქართველო. ოთახი G 504
☏ 577 55 33 80
✉ miv@iliauni.edu.ge
   
 თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტი  ➳ თბილისი 0162; გიორგი წერეთლის ქუჩა # 1. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G კორპუსი
☏  +995 32 363 090
☏  +995 32 294 713
   
გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
პროფ. მალხაზ მაყაშვილი - ინსტიტუტის დირექტორი
 ✉ malkhaz_makashvili@iliauni.edu.ge
☏ 577 50 15 76
   
 ზოოლოგიის ინსტიტუტი  ➳  გიორგი წერეთლის 3
☏  2 91 23 35
✉ giorgi.bakhtadze@iliauni.edu.ge
   
ეკოლოგიის ინსტიტუტი
რაოდენობრივი ეკოლოგიის პროგრამა
დავით თარხნიშვილი - პროგრამის დირექტორი
➳ ჩოლოყაშვილის 3/5, 0162, თბილისი, საქართველო. ოთახები: G302-305, G 405, F305
☏ 577 55 33 20
✉ david_tarkhnishvili@iliauni.edu.ge

მსხვილი ძუძუმწოვრების ეკოლოგიის
და კონსერვაციის პროგრამა
პროფ. ნათია კოპალიანი - პროგრამის დირექტორი

 ➳  ჩოლოყაშვილის 3/5; 0162, თბილისი, საქართველო. ოთახი: F304
✉ natia_kopaliani@iliauni.edu.ge
პროგრამის თანამშრომლების ოთახი: G 309
ლაბორატორია: G 312

მაღალმთის ეკოსისტემების კვლევის პროგრამა
პროფ. ოთარ აბდალაძე - პროგრამის დირექტორი

 ➳  ჩოლოყაშვილის, 3/5; 0162, თბილისი, საქართველო; ოთახები: G 310, G 311, F 312
☏ 599 24 86 15
✉ alpine_ecology@iliauni.edu.ge

კავკასიის კვლევის საერთაშორისო სკოლა  ➳ ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
0162 თბილისი, საქართველო
☏ +995 322 10 28 94
☏ +995 322 22 06 48
✉  iscs@iliauni.edu.ge

ლინგვისტურ კვლევათა ცენტრი  ➳ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოთახი F 314; ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5
✉ nino_doborjginidze@iliauni.edu.ge

ფუნდამენტური და ინტერდისციპლინარული მათემატიკური კვლევების ინსტიტუტი  სულხან მუხიგულაშვილი
➳ E219
☏ 599 724 106
✉ mukhig@iliauni.edu.ge
გიორგი რაქვიაშვილი
➳  E219
☏  597 330 982
✉  giorgi.rakviashvili@iliauni.edu.ge
მერაბ სვანაძე
➳  E217
☏  577 553384
✉ svanadze@iliauni.edu.ge
გიორგი ხიმშიაშვილი
➳  F307
☏  599 938241
✉ giorgi.khimshiashvili@iliauni.edu.ge

 ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტი


 დავით მიქელაძე, დირექტორი, სრული პროფესორი
☏  2 22 17 03; 577 421 170
✉ davit_mikeladze@iliauni.edu.ge
✉ dgmikeladze@gmail.com
რევაზ სოლომონია, დირექტორი, სრული პროფესორი
☏ 2 22 17 03; 599 197 665
✉  revaz_solomonia@iliauni.edu.ge
✉ Ros@1000.pvt.ge

ძილ-ღვიძილის შემსწავლელი თენგიზ ონიანის ლაბორატორია  ➳ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G კორპუსი, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის პრ. 3/5
ქ. თბილისი 0162, საქართველო

 მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი  გიორგი მენაბდე
☏ 577 10 50 50
✉  giorgi.menabde@iliauni.edu.ge
მარინე ჯანელიძე
☏ 577 42 74 13
✉  marjaneli@yahoo.com
მიკა წვერავა
☏ 599 58 96 26
✉ mikheiltsverava@gmail.com
ქეთევან გოგილაშვილი
☏  599 50 11 91
✉ keti.gogilashvili@iliauni.edu.ge
ირაკლი ამირანაშვილი
☏  591 41 09 94
✉ irakli.amiranaSvili@iliauni.edu
ივანე აბიათარი
☏ 599 99 39 54
✉  abiatari@googlemail.com
ეკატერინე ბერიშვილი
☏  595 38 99 89
✉ eberishvili@gmail.com

გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი  ➳ აკად. გ. წერეთლის ქ., 0162, თბილისი, საქართველო
☏  (995 32) 233 885; (995 32) 233 114; (995 32) 233 068.
☏  (995 32) 233 114; (995 32) 233 008.
✉  giorgi.sanikidze@iliauni.edu.ge
✉ orientge@hotmail.com

 სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი  ➳  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ოთახი E314 ; ჩოლოყაშვილის 3/5 თბილისი 0162
✉ phil.institute@iliauni.edu.geჯანდაცვისა და დაზღვევის სკოლა
პროფ. თენგიზ ვერულავა - ჯანდაცვისა და დაზღვევის სკოლის დირექტორი
 ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. 3/5,
➳ ოთახი F405, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5, თბილისი 0162
✉ tengiz.verulava@iliauni.edu.ge

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ბანერები