ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე გლობალური ისტორიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ” რექტორის 2022 წლის 28 ივლისის N1675-02 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე

,, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე გლობალური ისტორიის მიმართულებით ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ” რექტორის 2022 წლის 28 ივლისის N1675-02 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება სრულად იხ.მიმაგრებულ დოკუმენტში>

ბანერები