ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სემინარები

სემინარი დოქტორანტებისთვისა და დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის „პროსპექტუსი, როგორც სადოქტორო კვლევის გეგმა“

სემინარები

20 მაისს, 13:00 საათზე, E207 აუდიტორიაში აკადემიური წერის ცენტრი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტებსა და დოქტორანტურაში სწავლის გაგრძელების მსურველებს გიწვევთ სემინარზე „პროსპექტუსი, როგორც სადოქტორო კვლევის გეგმა“. შეხვედრაზე განვიხილავთ პროსპექტუსის წერისა და დაცვის საკითხებს, კერძოდ:

 • რა არის პროსპექტუსის მიზანი და როგორი თავისებურებები აქვს ერთი შეხედვით პარადოქსულ ტექსტს?
 • არსებობს თუ არა „ჯადოსნური“ რეცეპტი პროსპექტუსის დასაწერად?
 • რას მოიცავს პროსპექტუსი:
  • როგორ განვსაზღვროთ საკვლევი თემა და კვლევის არეალი/აქტუალურობა?
  • როგორ ჩამოვაყალიბოთ საკვლევი კითხვები/ჰიპოთეზები?
  • როგორ წარმოვაჩინოთ კვლევის შეზღუდვები?
  • როგორ შევადგინოთ პროსპექტუსის რუკა/სქემა და კალენდარული გეგმა?
  • როგორ ავირიდოთ თავიდან ზედმეტად დეტალური ან უკიდურესად ზოგადი პროსპექტუსები?
  • როგორ გავმართოთ პროსპექტუსი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური სტილის შესაბამისად?

შესვენება 14:30-15:00 სთ.

 • როგორ მოვამზადოთ, დავხვეწოთ და წარვადგინოთ პროსპექტუსი:
  • ვისთან გავიაროთ კონსულტაცია, ვის წავაკითხოთ?
  • როგორ ავაწყოთ/გავმართოთ პრეზენტაცია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური სტილის შესაბამისად?
  • როგორი ენით ვისაუბროთ პროსპექტუსის დაცვისას?
  • როგორ დავარწმუნოთ დარგობრივი კომისია დისკუსიისას?
  • რისთვის უნდა ვიყოთ მზად?

სემინარს გაუძღვებიან აკადემიური წერის ცენტრის მოწვეული მასწავლებლები, აკადემიური წერის ცენტრის დირექტორის თანაშემწე, დოქტორი მარიამ იაშვილი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი შალვა ბერიანიძე.

დრო: 20 მაისი, 13:00 საათი

ადგილმდებარეობა: E207 აუდიტორია, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5, ვაკის პარკის გადმოსწვრივ

2023 წელი

ბანერები