ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიაუნის გამოცემები

სექსუალობა თანამედროვე საქართველოში: დისკურსი და ქცევა

ფასი:  3.70
ISBN: 978-9941-18-100-9
ავტორი: ავტორთა ჯგუფი
ენა: ქართული
გამოცემის წელი: 2012
პუბლიკაციის ტიპი: წიგნი
გვერდები: 176

 

აღწერა

კვლევა 2009-2011 წლებში ჩატარდა და სექსუალური ქცევის შესახებ დისკურსის ანალიზია. მასში განხილულია კვლევის როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი შედეგები. წიგნში გაეცნობით ტრადიციული საზოგადოებისათვის დამახიასათებელ მრავალ ნიშანს და გაიგებთ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მე-20 საუკუნის 90-იან წლებიდან განვითარებულ დიდ იდენტობას და მის შედეგებს. წიგნში შესული კვლევის შედეგები ხელს შეუწყობს მეტ-ნაკლებად რელევანტური წარმოდგენის შექმნას საზოგადოებაზე, რადგან სექსუალური ქცევის ცვლილება ადამიანის წარმოშობის მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ასევე, მნიშვნელოვანია ყოველი კონკრეტული საზოგადოების წევრების წარმოდგენების, რწმენებისა და მოქმედების ფორმირებისათვის და მათი გაგებისათვის. ეს კვლევა შეიძლება პირველ ნაბიჯად ჩაითვალოს საქართველოში სექსუალური ქცევის სოციოლოგიური, სტრუქტურული შესწავლის გზაზე.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები