ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიაუნის გამოცემები

გავიგოთ პოლიტიკა - იდეები, ინსტიტუტები და პრობლემები

ფასი:  
ISBN: 978-9941-18-078-9
ავტორი: თომას მ. მაგშტადტი
ენა: ქართული
გამოცემის წელი: 2011
პუბლიკაციის ტიპი: წიგნი
გვერდები: 704

 

აღწერა

ეს ბესტსელერი ისე დეტალურად და გასაგები ენით განიხილავს პოლიტიკური საკითხების სირთულეებს, რომ მაშინვე იპყრობს სტუდენტთა ინტერესს. ავტორი ყურადღებას ამახვილებს ისეთ მნიშვნელოვან კონცეფციებზე, როგორებიცაა: დემოკრატია, დიქტატურა, მოქალაქეობა, ხმის მიცემის თავისებურებები, არჩევნები, ლიდერობა, მართვა, იდეოლოგია, ომი, რევოლუცია, მსოფლიო პოლიტიკა და საჯარო პოლიტიკა. წიგნში შესული ეს კონცეფციები სტუდენტებს სთავაზობს გასაგებ, დეტალურ და ინფორმაციულ ხედვას პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებზე. წიგნში სამი ფუნდამენტური პრეამბულაა მოცემული:
1) პოლიტიკა, როგორც ყოვლისმომცველი ძალა თანამედროვე საზოგადოებაში;
2) ხელისუფლებაში მოსვლა მეტისმეტად მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ მცირე ჯგუფს ჩაუვარდეს ხელში;
3) ყველას აქვს უფლება და ვალდებულება, ჩაერთოს დემოკრატიული საზოგადოების განვითარებაში.


მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები