ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქუქი-ფაილების წესები

ქუქი-ფაილების წესები

ბოლოს განახლდა: 2021 წლის 6 ოქტომბერს.

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, პიქსელის თეგებს, გრაფიკულ გამოსახულებებს, მობილური მოწყობილობების საიდენტიფიკაციო ნომრებს, აგრეთვე სხვა მსგავს ფაილებსა და ტექნოლოგიებს, რომ შევაგროვოთ და შევინახოთ ინფორმაცია, რომელსაც ავტომატურად ვაგროვებთ თქვენი კომპიუტერისა თუ მოწყობილობის, აგრეთვე iliauni.edu.ge-ს („ვებსაიტი“, მის ყველა ქვედომენთან და მობილურ ვერსიებთან, თუ მათთან დაკავშირებულ აპლიკაციებთან ერთად) გამოყენების შესახებ. ქვევით მოცემული ინფორმაციიდან შეგიძლიათ გაიგოთ მეტი ქუქი-ფაილების შესახებ და იმის შესახებ, თუ როგორ აკონტროლოთ ეს ფაილები.

თუ არ გსურთ ქუქი-ფაილების გამოყენება, შეგიძლიათ გამორთოთ ისინი ქუქი-ფაილების ამ წესებში მოცემული ინსტრუქციების შესაბამისად, ქვევით მოცემული 'opt-out'-ბმულების გამოყენებით, ან თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების იმგვარად შეცვლით, რომ ვებსაიტის ქუქი-ფაილები აღარ განთავსდეს თქვენს კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაში.

1. რა არის ქუქი-ფაილი?

ქუქი-ფაილები (Cookies) არის ტექსტური ფაილები, რომლებიც შეიცავს მცირე მოცულობის ინფორმაციას და რომლებიც ჩამოიტვირთება თქვენს კომპიუტერში ან მობილურ მოწყობილობაში, როდესაც შედიხართ კონკრეტულ ვებგვერდზე. ამის შედეგად, თითოეული ვიზიტის დროს, ქუქი-ფაილები იგზავნება უკან იმ ვებსაიტზე, საიდანაც მომდინარეობს ისინი, ან გადაინაცვლებს სხვა ვებგვერდზე, რომელიც ცნობს ამ ქუქი-ფაილს. ქუქი-ფაილები ფართოდ გამოიყენება იმ მიზნით, რომ ვებსაიტი ფუნქციონირებდეს, ან ფუნქციონირებდეს უფრო ეფექტურად, აგრეთვე უზრუნველყოს ინფორმაცია ვებსაიტის მფლობელებისთვის.

ქუქი-ფაილები მრავალ ფუნქციას ასრულებენ, მათ შორის, გვეხმარებიან გვერდებს შორის ეფექტურ ნავიგაციაში, იმახსოვრებენ, თუ რას ვანიჭებთ უპირატესობას და ზოგადად, აუმჯობესებენ მომხმარებლის გამოცდილებას. მაგალითად, ქუქი-ფაილებმა შეიძლება მიგანიშნონ, ადრეც იყავით ვებსაიტზე, თუ ახალი ვიზიტორი ხართ. ისინი აგრეთვე უზრუნველყოფენ, რომ რეკლამები, რომლებსაც ხედავთ ინტერნეტში, იყოს უფრო მეტად რელევანტური თქვენთვის და თქვენი ინტერესებისთვის.

არსებობს ქუქი-ფაილების ორი კატეგორია:

  • პირველი მხარის ქუქი-ფაილები, რომლებიც იგზავნება ჩვენ მიერ თქვენს კომპიუტერზე ან მობილურ მოწყობილობაზე;
  • მესამე მხარის ქუქი-ფაილები, რომელბიც უზრუნველყოფილია ჩვენთვის მესამე მხარის მიერ. ჩვენ ვიყენებთ მესამე მხარის ქუქი-ფაილებს ფუნქციონალობის, ეფექტურობის / ანალიზის, რეკლამისა და სოციალური მედიის მიზნებისთვის.

ქუქი-ფაილები შეიძლება დარჩეს თქვენს კომპიუტერში, ან მობილურ მოწყობილობაში დროის სხვადასხვა ხანგრძლივობით. ზოგიერთი ქუქი-ფაილი არის „სესიის ქუქი“, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი არსებობენ მხოლოდ მაშინ, როდესაც თქვენი ბრაუზერი გახსნილია. სესიის ქუქი-ფაილები ავტომატურად წაიშლება, როგორც კი დახურავთ ბრაუზერს. სხვა ქუქი-ფაილები არის "მუდმივი ქუქი-ფაილები", რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი არსებობენ მას შემდეგაც, როდესაც თქვენი ბრაუზერი დაიხურება. მუდმივი ქუქი-ფაილები შეიძლება გამოყენებული იყოს ვებსაიტის მიერ თქვენი კომპიუტერის ამოსაცნობად, როდესაც გახსნით ბრაუზერს და კვლავ შეხვალთ ვებ-საიტზე.

2. როგორ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს?

ჩვენ ვიყენებთ ქუქი-ფაილებს, რომ:

  • ვებ-საიტებზე იმუშაოს ავტორიზაციის ფუნქციამ;
  • თვალი ვადევნოთ ვებსაიტზე ვიზიტორთა ნაკადს და მათი გადაადგილების თავისებურებებს;
  • ვიცოდეთ ჩვენი ვებსაიტის ვიზიტორთა საერთო რაოდენობა და თუ რა ტიპის ინტერნეტ ბრაუზერებსა ( მაგ., Firefox, Chrome ან Internet Explorer) და ოპერაციულ სისტემებს (მაგ., Windows, macOS ან Linux) იყენებენ ისინი;
  • ვაწარმოოთ ვებსაიტის ეფექტურობის მონიტორინგი და მუდმივად გავაუმჯობესოთ იგი;
  • უზრუნველვყოთ ვებსაიტის მომხმარებლებზე მორგება და გავაძლიეროთ მათი გამოცდილება;
  • საშუალება მივცეთ ილიაუნის და მესამე მხარეებს, რომ განათავსონ რეკლამები როგორც ამ ვებსაიტზე, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

ჩვენ ვიყენებთ Facebook-ის პიქსელის და სხვა კომპანიების თეგებს ქუქი-ფაილებთან ერთად კომბინაციაში. თეგი არის ისეთი სახის ტექნოლოგია, რომელიც განთავსდება ვებსაიტზე ან ელფოსტის შიგნით, რომ თვალი ადევნოს ვებსაიტზე მიმდინარე მოქმედებებს. ჩვენ ვიყენებთ თეგებიდან შეგროვებულ ინფორმაციას, ქუქი-ფაილებიდან მიღებულ ინფორმაციასთან ერთად, რათა გავაუმჯობესოთ მომხმარებელთა გამოცდილება და ჩვენი სერვისების საერთო ხარისხი.

3. რა ტიპის ქუქი-ფაილებს ვიყენებთ?

ქუქი-ფაილების ტიპები, რომლებსაც ვიყენებთ ჩვენ და ჩვენი პარტნიორები ვებსაიტთან მიმართებით, შეიძლება განეკუთვნებოდეს რომელიმეს შემდეგი ხუთი კატეგორიიდან, კერძოდ: „ძირითადი ქუქი-ფაილები“, „ფუნქციონალობის ქუქი-ფაილები“, „შესრულების ხარისხის/მონაცემთა ანალიზის ქუქი-ფაილები“, „რეკლამის/თვალის დევნების ქუქი-ფაილები“ და „სოციალური მედიის ქუქი-ფაილები“. შემდეგ ცხრილში ჩვენ წარმოვადგინეთ უფრო ვრცელი ინფორმაცია თითოეული კატეგორიის შესახებ, აგრეთვე ქუქი-ფაილების მიზნები, რომლებიც განსაზღვრულია ჩვენ მიერ და მესამე მხარეების მიერ.

ქუქი-ფაილების ტიპები რას აკეთებენ ისინი როგორ დავბლოკოთ
ვებსაიტის ძირითადი მიზნებისთვის აუცილებელი ქუქი-ფაილები („ძირითადი ქუქი-ფაილები“) ეს ქუქი-ფაილები არსებით როლს ასრულებენ, რომ უზრუნველვყოთ ვებსაიტი და ნებისმიერი სერვისი ამ ვებსაიტის საშუალებით, აგრეთვე გამოვიყენოთ ზოგიერთი მისი ფუნქცია, როგორიცაა დაცულ არეებზე წვდომა. ამ ქუქი-ფაილების გარეშე, სერვისები, რომლებსაც თქვენ მოითხოვთ, როგორიცაა ტრანზაქციული გვერდები და შესვლის დაცული ანგარიშები, არ იქნებოდა შესაძლებელი. იხილეთ ქვევით მოცემული ინსტრუქცია "როგორ ვაკონტროლოთ ან წავშალოთ ქუქი- ფაილები".
ფუნქციონალობის ქუქი-ფაილები

ფუნქციონალობის ქუქი-ფაილები იწერენ ინფორმაციას თქვენი პრიორიტეტების შესახებ, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ვებსაიტი მოვარგოთ თქვენს ინტერესებს. ამ ქუქი-ფაილების არსი იმაში მდგომარეობს, რომ როდესაც თქვენ აგრძელებთ გამოყენებას ან უკან ბრუნდებით ვებსაიტზე, ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველვყოთ სერვისები თქვენთვის ისეთი სახით, როგორსაც თქვენ მოითხოვთ. მაგალითად, ეს ქუქი-ფაილები საშუალებას გვაძლევს, რომ:

● შევინახოთ თქვენთვის პრიორიტეტული ადგილმდებარეობა, თუ დაფიქსირებული გაქვთ ადგილმდებარეობა თქვენს ვებგვერდზე, რათა მიიღოთ ადგილობრივი ამინდის პროგნოზი.
● დავიმახსოვროთ პარამეტრები, რომელბიც თქვენ გამოიყენეთ, როგორიცაა განლაგება, ტექსტის ზომა, პრიორიტეტები და ფერები;
● აღვრიცხოთ, როდესაც შედიხართ სისტემაში და შევინახოთ წვდომის ვარიანტები.

იხილეთ ინსტრუქცია განყოფილებაში "როგორ ვაკონტროლოთ ან წავშალოთ ქუქი- ფაილები", რომელიც მოცემულია ქვევით.
ეფექტურობის /მონაცემთა ანალიზის ქუქი-ფაილები

ჩვენ ვიყენებთ ეფექტურობის/მონაცემთა ანალიზის ქუქი-ფაილებს, რომ გავაანალიზოთ, თუ როგორ ხდება ვებსაიტზე წვდომა, მისი გამოყენება, ან როგორია მისი ეფექტურობა მომხმარებლისთვის, უკეთესი გამოცდილების უზრუნვრლყოფის თვალსაზრისით, აგრეთვე ვებსაიტის შენახვის, ფუნქციონირებისა და მუდმივი გაუმჯობესებისთვის. მაგალითად, ეს ქუქი-ფაილები საშუალებას გვაძლევს, რომ:

● უკეთესად გვესმოდეს ჩვენი ვებსაიტის ვიზიტორების და გავაუმჯობესოთ ჩვენი კონტენტის წარმოდგენა;
● ვცადოთ დიზაინის სხვადასხვა ვარიანტები კონკრეტული გვერდებისთვის, როგორიცაა ჩვენი მთავარი გვერდი;
● შევაგროვოთ ინფორმაცია ვებსაიტის ვიზიტორების შესახებ, მაგალითად, თუ სად იმყოფებიან ისინი და რომელ ბრაუზერს იყენებენ;
● მოვახდინოთ იმ მოწყობილობების იდენტიფიკაცია, რომლებსაც იყენებენ ვებსაიტის ვიზიტორები;
● განვსაზღვროთ ვებსაიტის ინდივიდუალურ მომხმარებელთა რაოდენობა;
● გავაუმჯობესოთ ვებსაიტი იმ შეცდომების ანალიზით, რომლებიც გვხვდება
● ჩავატაროთ კვლევა და დიაგნოსტიკა შეთავაზებული პროდუქტების გასაუმჯობესებლად.

იხილეთ აგრეთვე ქვევით მოცემული ინსტრუქცია: "როგორ ვაკონტროლოთ ან წავშალოთ ქუქი- ფაილები".
სარეკლამო/ თვალის დევნების ქუქი-ფაილები

როდესაც იყენებთ ჩვენს ვებსაიტს, თქვენ იქ შეამჩნევთ განთავსებულ რეკლამებს. ჩვენ უფლებას ვაძლევთ მესამე მხარე კომპანიებს, მათ შორის, სარეკლამო კომპანიებს, რომ განათავსონ ქუქი-ფაილები ჩვენს ვებსაიტზე. ეს ქუქი-ფაილები საშუალებას აძლევს ამ კომპანიებს, რომ თვალი ადევნონ თქვენს საქმიანობას სხვადასხვა საიტებზე, სადაც ისინი წარმოადგენენ რეკლამებს და დააფიქსირონ თქვენი საქმიანობა იმ მიზნით, რომ ინტერნეტის თვალიერების დროს გიჩვენონ ის რეკლამები, რომლებსაც ჩათვლიან თქვენთვის რელევანტურად. ეს ქუქი-ფაილები ანონიმურია -- ისინი ინახავენ ინფორმაციას იმ კონტენტის შესახებ, რომელსაც თქვენ ათვალიერებთ და არა იმის შესახებ, თუ ვინ ხართ თქვენ.

ქუქი-ფაილები აგრეთვე საშუალებას გვაძლევს ჩვენ და მესამე მხარეებს, რომ გავიგოთ, ნახეთ თუ არა რეკლამა, ან რაიმე ტიპის რეკლამა და რამდენი ხანი გავიდა ბოლო ნახვის შემდეგ. ეს ინფორმაცია გამოიყენება სიხშირის შეზღუდვის მიზნით, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ერთი და იგივე რეკლამის მრავალჯერ ჩვენება, აგრეთვე იმისათვის, რომ ნახოთ თქვენი ინტერესების შესაბამისი რეკლამები, რომ გამოვლინდეს ცრუ დაწკაპუნებები და გაიზომოს რეკლამების ეფექტურობა.

ყველა სარეკლამო კომპანიასა თუ ქსელს, რომლებთანაც ჩვენ ვმუშაობთ, აქვს საკუთარი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და გვთავაზობს მექანიზმებს მომხმარებლებისთვის, რათა მათ შეეძლოთ თვალის დევნებისა და ქცევითი თარგეთინგის უარყოფა, რაც შესაძლებელია თვით რეკლამების საშუალებით, ან უარყოფის იმ მექანიზმების გამოყენებით, რომლებიც ჩამოთვლილია ქვევით, განყოფილებაში "როგორ ვაკონტროლოთ და წავშალოთ ქუქი- ფაილები".
სოციალური მედიის ქუქი- ფაილები მესამე მხარეებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ აპლიკაციებს ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით, შეუძლიათ განათავსონ თავიანთი ანონიმური ქუქი-ფაილები ვებსაიტის ზოგიერთ გვერდზე, იმ მიზნით, რომ თვალი ადევნონ თავიანთი აპლიკაციების წარმატებას ან მოარგონ აპლიკაციები თქვენს ინტერესებს. მაგალითად, როდესაც თქვენ აზიარებთ სტატიას სოციალური მედიის გაზიარების ღილაკის საშუალებით, რომელიც მოცემულია ჩვენს ვებსაიტზე (მაგ., Twitter ან Facebook), ის სოციალური ქსელი, რომელმაც შექმნა ეს ღილაკი, ჩაიწერს, რომ თქვენ განახორციელეთ ასეთი მოქმედება. ქუქი-ფაილების მუშაობის პრინციპებიდან გამომდინარე, ჩვენ არ გვაქვს წვდომა ამ ქუქი-ფაილებზე და არც მესამე მხარეებს აქვთ წვდომა ჩვენ მიერ გამოყენებული ქუქი-ფაილების მონაცემებზე. ჩვენი ვებსაიტის ზოგიერთი გვერდი შეიძლება შეიცავდეს აგრეთვე ჩასმულ კონტენტს, როგორიცაა ვიდეო კონტენტი YouTube-დან ან Vimeo-დან, და ეს საიტები შეიძლება იყენებდნენ თავიანთ ქუქი-ფაილებს. იხილეთ ინსტრუქცია განყოფილებაში "როგორ ვაკონტროლოთ ან წავშალოთ ქუქი- ფაილები", რომელიც მოცემულია ქვევით.

4. როგორ ვაკონტროლოთ ან წავშალოთ ქუქი-ფაილები

თქვენ უფლება გაქვთ, მიიღოთ ან არ მიიღოთ ქუქი-ფაილები და ჩვენ ქვევით განვმარტავთ, თუ როგორ უნდა განახორციელოთ ეს უფლება. მიუხედავად ამისა, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ აირჩევთ ქუქი-ფაილების უარყოფას, თქვენ ვეღარ შეძლებთ ჩვენი ვებსაიტის სრული ფუნქციონალობით სარგებლობას. 

ბრაუზერების უმრავლესობა საშუალებას იძლევა, რომ შეცვალოთ ქუქი-ფაილების პარამეტრები. ეს პარამეტრები, როგორც წესი, მოცემულია თქვენი ბრაუზერის „Options“, ან „Preferences“ მენიუში. ამ პარამეტრების გასაგებად შეიძლება დაგეხმაროთ შემდეგი ბმულები, ან შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი ბრაუზერის „Help“-ფუნქცია დეტალური ინფორმაციის მისაღებად.

გთხოვთ, გაითვალისწონოთ, რომ არსებობს გაცილებით მეტი კომპანია, ვიდრე ჩამოთვლილია ამ დოკუმენტში, რომლებიც განათავსებენ ქუქი-ფაილებს ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით.

5. ცვლილებები ქუქი-ფაილების წესებში

ჩვენ დროგამოშვებით განვაახლებთ ქუქი-ფაილების ამ წესებს, რომ მასში აისახოს ჩვენს პრაქტიკასა და სერვისებში შეტანილი ცვლილებები. როდესაც ვაქვეყნებთ ქუქი-ფაილების ამ წესებში შეტანილ ცვლილებებს, შესაბამისად ვცვლით ბოლო განახლების თარიღს, რომელიც მოცემულია ქუქი-ფაილების წესების თავში. როდესაც შეგვაქვს მნიშვნელოვანი ცვლილებები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და/ან ვაზიარებთ ქუქი-ფაილებში მოცემულ ინფორმაციას. ჩვენი რეკომენდაციაა, რომ დროგამოშვებით შეამოწმოთ ეს გვერდი, რათა ინფორმირებული იყოთ ცვლილებების შესახებ ქუქი-ფაილების წესებსა თუ ჩვენს ნებისმიერ სხვა პოლიტიკაში შეტანილი ცვლილებების შესახებ.

6. მეტი ინფორმაცია გჭირდებათ/?

თუ გსურთ, რომ გაიგოთ უფრო მეტი ქუქი-ფაილების შესახებ და ინტერნეტში მათი გამოყენების შესახებ, შემდეგი ბმულები შეიძლება სასარგებლო იყოს თქვენთვის:

7. ქუქი-ფაილები, რომელთა პარამეტრები განისაზღვრა წარსულში

თუ თქვენ გამორთეთ ერთი ან მეტი ქუქი-ფაილი, ჩვენ შეგვიძლია კვლავ გამოვიყენოთ ინფორმაცია, რომელიც მიღებულია ქუქი-ფაილებიდან, თქვენ მიერ გამორთვის პარამეტრების მომართვამდე, მაგრამ ჩვენ შევწყვეტთ გამორთული ქუქი-ფაილების გამოყენებას შემდგომი ინფორმაციის შესაგროვებლად.

8. დაგვიკავშირდით

თუ გაქვთ კითხვები ან კომენტარები ქუქი-ფაილების წესებთან დაკავშირებით, ზოგადად, კონფიდენციალურობის შესახებ, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ელფოსტით info@iliauni.edu.ge, ან შემდეგ მისამართზე:

სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველო,

თბილისი,

ქაქუცა ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5

ბანერები