ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სასერტიფიკატო პროგრამა „ჯანდაცვის სამართალი, პოლიტიკა და მენეჯმენტი“

სასერტიფიკატო პროგრამა „ჯანდაცვის სამართალი, პოლიტიკა და მენეჯმენტი“

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა აცხადებს მიღებას „ჯანდაცვის სამართლის, პოლიტიკისა და მენეჯმენტის" სასერტიფიკატო პროგრამაზე. პროგრამა განკუთვნილია იურისტებისთვის, ჯანდაცვის მენეჯერებისთვის, სტუდენტებისა და ჯანდაცვის პოლიტიკით და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეგულირების ასპექტებით დაინტერესებული ნებისმიერი ადამიანისთვის; ასევე მათთვის, ვისაც სურს გაიღრმაოს თეორიული ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები ჯანდაცვის მენეჯმენტში.

სწავლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ ჯანდაცვის პოლიტიკისა და ადმინისტრირების სასერტიფიკატო პროგრამის დამამთავრებელი სერტიფიკატი.

სერტიფიკატის აღების წინაპირობა: პროგრამის მანძილზე მსმენელებმა განვლილ საგნებში უნდა ჩააბარონ გამოცდები. ასევე კურსის ბოლოს უნდა წარმოადგინონ ინდივიდუალური პროექტი.

სწავლის ხანგრძლივობა: 9 კვირა. ლექციები გაიმართება სამუშაო დღეებში, კვირაში სამჯერ, 19:00-დან 21:30 საათამდე.

პროგრამის მოცულობა: 62.5 საათი.

სწავლების ენა: ქართული (დამატებითი საკითხავი მასალა იქნება ინგლისურ ენაზე).

მისაღები პროცედურები: სასერტიფიკატო პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა უნდა გადმოაგზავნონ პირადობის მოწობის ასლი და ავტობიოგრაფია (CV) შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: nina.kiknadze@gmail.com.  საბუთების მიღების შემდეგ, 17 ოქტომბრიდან 23 ოქტომბრამდე, გაიმართება გასაუბრება მიმღებ კომისიასთან.

საბუთების მიღების ბოლო ვადაა 2017 წლის 15 ოქტომბერი.

სწავლის დაწყების თარიღი: 2017 წლის 25 ოქტომბერი

ღირებულება: 940 ლარი

კორპორატიული ფასდაკლება: სამი ან მეტი თანამშრომელი - მინუს 10%.

სწავლების საგნები:

 • უფლება ჯანმრთელობაზე
 • პაციენტისა და ექიმის ურთიერთობის სამართლებრივი და ეთიკური საკითხები
 • ჯანდაცვის პოლიტიკა
 • ჯანდაცვის სამართალი და ბიოეთიკა
 • ჯანდაცვითი პროგრამების მართვა და ადმინისტრირება
 • ჯანდაცვის სისტემის რეგულირება
 • საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და მისი კავშირი ადამიანის უფლებებთან
 • ჯანდაცვის სფეროში წარმატებული კამპანიები
 • ფარმაციის პოლიტიკის საფუძვლები
 • საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის სიტუაციური ანალიზი
 • ადგილობრივი და საერთაშორისო სასამართლო პრაქტიკა

საკონტაქტო პირი: ნინო კიკნაძე, nina.kiknadze@gmail.com

ბანერები