ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით – 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის

ახალი ამბები

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის (B2) გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით იხილეთ აქ.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების შემდგომ ეტაპზე დოქტორანტობის იმ კანდიდატების სადოქტორო კვლევით განაცხადებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს რეგისტრაცია და დაადასტურეს ინგლისური ენის ცოდნა პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად, ფაკულტეტის ადმინისტრაცია უგზავნის დარგობრივ კომისიას.

სადოქტორო კვლევითი განაცხადის შეფასებები განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე რუბრიკაში „სწავლა/დოქტორანტურა/მიღება დოქტორანტურაში“ 2022 წლის 22 დეკემბერს.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:

მარიამ ჩორგოლაშვილი
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საქმისმწარმოებელი
ელფოსტა: graduateschool@iliauni.edu.ge

2022 წელი

 

ბანერები