ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

კვლევითი განაცხადის შეფასებები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე

ახალი ამბები

2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადებული მიღების ფარგლებში კვლევითი განაცხადების შეფასებები პროგრამების მიხედვით:

  1. ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამა „მედიცინა“
  2. ფიზიკა და ასტრონომია
  3. საზოგადოებრივი ჯანდაცვა (ინგლისურენოვანი)
  4. ინგლისურენოვანი სადოქტორო პროგრამა „ეკოლოგია“
  5. მოლეკულური ბიოლოგია და ნეირომეცნიერებები (მიმართულება: მოლეკულური ბიოლოგია) 

ინფორმაცია დოქტორანტურაში მიღების მომდევნო ეტაპებისა და პირობების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ: https://bit.ly/3kapyNT

2023 წელი

 

 

ბანერები