ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

კვლევითი განაცხადის შეფასებები აპელაციის გათვალისწინებით - გარე მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის კულტურის კვლევების მიმართულებაზე

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო პროგრამაზე გარე მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთათვის კვლევითი განაცხადის შეფასებები აპელაციის გათვალისწინებით იხილეთ მიმაგრებულ ფაილში.

იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი შეფასდება 3-ზე ნაკლები ქულით, ის ეთიშება კუნკურსს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული https://iliauni.edu.ge/ge/study/mobiloba/mobilobis-wesi/mobiloba-sadoqtoro-safexurze

 

ბანერები