ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე მიღება

ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით იხილეთ აქ.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების შემდგომ ეტაპზე დოქტორანტობის იმ კანდიდატთა სადოქტორო კვლევითი განაცხადები, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს რეგისტრაციის პროცესი და დაადასტურეს ინგლისური ენის ცოდნა პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად, დარგობრივ კომისიას ეგზავნება ფაკულტეტის ადმინისტრაციის მიერ.

დამატებითი კითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით
ლიკა ნოზაძეს,
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საქმისმწარმოებელს 
ელფოსტა: graduateschool@iliauni.edu.ge

 

ბანერები