ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი – სადოქტორო პროგრამებზე მიღება

ახალი ამბები

გამოცდა ინგლისურ ენაში ჩატარდება პლატფორმა zoom - ის საშუალებით, ბმული აპლიკანტს გადაეგზავნება რეგისტრაციისას მითითებულ ელ.მისამართზე და ექსელის დანართში მითითებულ დროს უნდა ჩაერთოს გამოცდაში.

აპლიკანტების საყურადღებოდ

გამოცდის დროს უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

გისურვებთ წარმატებას.

2022 წელი

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები