ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღება

ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით იხილეთ აქ.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების შემდგომ ეტაპზე იმ დოქტორანტობის კანდიდატების სადოქტორო კვლევით განაცხადებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს რეგისტრაციის პროცესი და დაადასტურეს ინგლისური ენის ცოდნა პროგრამის მოთხოვნების შესაბამისად, დარგობრივ კომისიას უგზავნის ფაკულტეტის ადმინისტრაცია.
სადოქტორო კვლევითი განაცხადის შეფასებები განთავსდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე რუბრიკაში „სწავლა/დოქტორანტურა/მიღება დოქტორანტურაში“ 2021 წლის 11 იანვარს.

დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით:
ლიკა ნოზაძე,
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საქმისმწარმოებელი
ელფოსტა: graduateschool@iliauni.edu.ge

ბანერები