ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ზეპირი გამოცდის განრიგი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადებული მიღების ფარგლებში  2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის
2 თებერვალი, 2021
ზეპირი გამოცდის განრიგი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადებული მიღების ...
კვლევითი განაცხადის შეფასებები – საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადებული მიღების ფარგლებში (2020-2021 ს. წ, გაზაფხულის სემესტრისათვის)
27 იანვარი, 2021
კვლევითი განაცხადის შეფასებები – საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადებული ...
ზეპირი გამოცდის შედეგები -  მიღება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
27 იანვარი, 2021
ზეპირი გამოცდის შედეგები - მიღება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
ზეპირი გამოცდის  განრიგი – მიღება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
22 იანვარი, 2021
ზეპირი გამოცდის განრიგი – მიღება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
 კვლევითი განაცხადის შეფასებები – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის
ახალი ამბები
11 იანვარი, 2021
კვლევითი განაცხადის შეფასებები – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წლის ...
აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები  2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მიღება
30 დეკემბერი, 2020
აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას ...
2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის  სადოქტორო პროგრამებზე გამოცხადებული მიღების ფარგლებში ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები
29 დეკემბერი, 2020
2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ...
2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის სააპელაციო გამოცდის განრიგი
ახალი ამბები
28 დეკემბერი, 2020
2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ...
ბანერები