ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

სააპელაციო ზეპირი გამოცდის განრიგი - მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
სააპელაციო ზეპირი გამოცდის განრიგი - მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ...
14 იანვარი, 2020
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ზეპირი გამოცდის შედეგები
20 დეკემბერი, 2019
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო კვლევითი პროექტის განაცხადის შეფასება პროგრამების მიხედვით
19 დეკემბერი, 2019
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამების ინგლისური ენის გამოცდის საბოლოო შედეგები აპელაციის ...
13 დეკემბერი, 2019
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები
დოქტორანტების გამოცდა ინგლისურ ენაში
2 დეკემბერი, 2019
დოქტორანტების გამოცდა ინგლისურ ენაში
მიღება 2019 -2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
მიღება 2019 -2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო ...
მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
7 ნოემბერი, 2019
მიღება 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და ...
ბანერები