ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები აპლიკანტების კვლევითი განაცხადის შედეგები
21 ივლისი, 2020
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები აპლიკანტების კვლევითი განაცხადის შედეგები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები აპლიკანტების ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები
15 ივლისი, 2020
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები აპლიკანტების ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები აპლიკანტების ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი
11 ივლისი, 2020
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები აპლიკანტების ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი
მიღება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
23 ივნისი, 2020
მიღება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები -  გარე მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამის ფსიქოლოგიის მიმართულებაზე
14 თებერვალი, 2020
ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები - გარე მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ...
ინგლისური ენის გამოცდა - გარე მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე
13 თებერვალი, 2020
ინგლისური ენის გამოცდა - გარე მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე
გარე მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე
6 თებერვალი, 2020
გარე მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე
23 იანვარი, 2020
ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტზე 2019- 2020 ს.წ. გაზაფხულის სემესტრისთვის გამოცხადებული მიღების ფარგლებში ...
ბანერები