ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი
25 დეკემბერი, 2020
2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე ...
2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის  გამოცდის შედეგები
24 დეკემბერი, 2020
2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების სადოქტორო პროგრამებზე ...
2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი
ახალი ამბები
22 დეკემბერი, 2020
2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები ...
მიღება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის  სემესტრისათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის  სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
მიღება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის სადოქტორო ...
მიღება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
30 ნოემბერი, 2020
მიღება 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიაუნის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ზეპირი გამოცდის შედეგები -  მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
8 სექტემბერი, 2020
ზეპირი გამოცდის შედეგები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო ...
ზეპირი გამოცდის  განრიგი -  მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
4 სექტემბერი, 2020
ზეპირი გამოცდის განრიგი - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო ...
კვლევითი განაცხადების  შეფასებები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სოციალური და კულტურული ანთროპოლოგიის სადოქტორო პროგრამაზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
3 სექტემბერი, 2020
კვლევითი განაცხადების შეფასებები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალური ...
ბანერები