ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

მიღება 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ხელოვნების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო პროგრამაზე
ახალი ამბები
მიღება 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ხელოვნების ინტერდისციპლინურ ...
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის მედიცინის სადოქტორო პროგრამაზე - 2 ადგილი, ფასიანი სწავლების ფორმა
30 მაისი, 2016
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი აცხადებს მიღებას 2016-2017 სასწავლო წლის ...
 2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის დოქტორანტურის საფეხურზე გამოცხადებული მიღების ფარგლებში გასაუბრების თარიღი
ახალი ამბები
2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის დოქტორანტურის ...
მიღება ილიაუნის  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ახალი ამბები
მიღება ილიაუნის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე
ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გასაუბრების შედეგები 2015-16 ს/წელი
ახალი ამბები
ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გასაუბრების შედეგები 2015-16 ს/წელი
ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გასაუბრების განრიგი 2015-16 ს/წელი
ახალი ამბები
ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გასაუბრების განრიგი 2015-16 ს/წელი
ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები კვლევითი განაცხადის შეფასების შედეგები  2015-16  ს/წელი
ახალი ამბები
ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები კვლევითი განაცხადის შეფასების შედეგები 2015-16 ს/წელი
31 აგვისტო, 2015
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2015-2016 სასწავლო წლისათვის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ინგლისური ენის გამოცდის ...
21 ივლისი, 2015
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა აცხადებს მიღებას 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის
18 თებერვალი, 2015
ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე ჩასარიცხ კანდიდატთა სია
18 თებერვალი, 2015
ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გასაუბრების შედეგები
9 თებერვალი, 2015
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გასაუბრების შეფასების შედეგები
ბანერები