ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შიდა მობილობა სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე

შიდა მობილობა სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს  სტუდენტთა შიდა მობილობას სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამაზე 2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის. შიდა მობილობით გადასვლის მსურველი სტუდენტებისთვის განცხადებების დაწერის ბოლო ვადაა 2020 წლის 7 აგვისტო.

სამართლის სკოლაში შიდა მობილობა ცხადდება:
  • კერძო(ბიზნეს) სამართალი - 2 ვაკანტური ადგილი;
  • საჯარო სამართალი და პოლიტიკა - 2 ვაკანტური ადგილი;
  • სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა - 2 ვაკანტური ადგილი.

სამართლის სკოლაში სამაგისტრო პროგრამაზე გადასვლის მსურველი პირების რეიტინგი დგება შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საფუძველზე.

შიდა მობილობის შესახებ განცხადებების განხილვისა და შესაბამისი დასკვნების სტუდენტთათვის გაცნობის და მათი მხრიდან დასკვნებზე ხელმოწერის ბოლო ვადაა 2020 წლის 7 სექტემბერი.

დეტალური ინფორმაციისთვის გაეცანით ბრძანებას. 

არგუსზე განცხადების დაწერისა და პროგრამის ცვლილების ინსტრუქცია

შიდა მობილობის წესით ფაკულტეტის/სკოლის ცვლილებისათვის ან სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამიდან სხვა პროგრამაზე გადასვლისათვის აუცილებელია არგუსზე განცხადების დაწერა.

დეტალური ინსტრუქციის სანახავად იხილეთ თანდართული ფაილი.


საკონტაქტო ინფორმაცია:

სამართლის სკოლა
☏ (+995 32) 222 00 09 (301)
lawfaculty@iliauni.edu.ge

ბანერები