ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შიდა მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამაზე

შიდა მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს სტუდენტთა შიდა მობილობას ბიზნესის,ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის. შიდა მობილობით გადასვლის მსურველი სტუდენტებისთვის განცხადებების დაწერის ბოლო ვადაა 2020 წლის 7 აგვისტო.

შენიშვნა: სადოქტორო საფეხურზე შიდა მობილობისას დაცული უნდა იქნას ის წინაპირობები, რაც დადგენილია სადოქტორო საფეხურზე მიღებისათვის და შესაბამისი დებულება.

შიდა მობილობის შესახებ განცხადებების განხილვისა და შესაბამისი დასკვნების სტუდენტთათვის გაცნობის და მათი მხრიდან დასკვნებზე ხელმოწერის ბოლო ვადაა 2020 წლის 7 სექტემბერი.

არგუსზე განცხადების დაწერისა და პროგრამის ცვლილების ინსტრუქცია

შიდა მობილობის წესით ფაკულტეტის/სკოლის ცვლილებისათვის ან სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამიდან სხვა პროგრამაზე გადასვლისათვის აუცილებელია არგუსზე განცხადების დაწერა.

დეტალური ინსტრუქციის სანახავად იხილეთ თანდართული ფაილი.


საკონტაქტო ინფორმაცია

☏ (+995 32) 2 22 00 09 (180)
✉ bte@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები