ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შიდა მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამებზე

შიდა მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების საბაკალავრო პროგრამებზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს  სტუდენტთა შიდა მობილობას მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო პროგრამებზე 2019 -2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის. შიდა მობილობით გადასვლის მსურველი სტუდენტებისთვის განცხადებების დაწერის ბოლო ვადაა 2020 წლის 21 თებერვალი.

  • მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე შიდა მობილობა ცხადდება 140 ვაკანტურ ადგილზე.
  • მეცნიერებათა და ხელოვნების საბაკალავრო საფეხურზე გადასვლის მსურველი პირების რეიტინგი დგება ერთიანი ეროვნული გამოცდების სკალირებული ქულების საფუძველზე.

შიდა მობილობის შესახებ განცხადებების განხილვისა და შესაბამისი დასკვნების სტუდენტთათვის გაცნობის და მათი მხრიდან დასკვნებზე ხელმოწერის ბოლო ვადაა 2020 წლის 6 მარტი.

დეტალური ინფორმაციისთვის გაეცანით ბრძანებას. 

არგუსზე განცხადების დაწერისა და პროგრამის ცვლილების ინსტრუქცია

შიდა მობილობის წესით ფაკულტეტის/სკოლის ცვლილებისათვის ან სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული საბაკალავრო პროგრამიდან სხვა პროგრამაზე გადასვლისათვის აუცილებელია არგუსზე განცხადების დაწერა.

დეტალური ინსტრუქციის სანახავად იხილეთ თანდართული ფაილი.


საკონტაქტო ინფორმაცია:

მეცნიერებისა და ხელოვნების ფაკულტეტი
➳ ილია ჭავჭავაძის გამზირი 32, ოთახი  N A204
☏ (+995 32) 222 00 09 (200)
✉ arts_sciences@iliauni.edu.ge

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები