ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანტური ადგილები

ვაკანტური ადგილები

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი გარე მობილობის წესით 300 სტუდენტს მიიღებს. მობილობა ცხადდება მხოლოდ საბაკალავრო პროგრამებზე.

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტი

ბიზნესის სკოლა

სამართლის სკოლა

ბანერები