ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ხელშეკრულებების გაფორმება – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის
ახალი ამბები
ხელშეკრულებების გაფორმება – მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის
ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით – მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სამაგისტრო პროგრამებზე მიღება 2017-2018 სასწავლო წლისათვის
18 სექტემბერი, 2017
ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით – მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ...
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების  შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების შედეგები აპელაციის გათვალისწინებით
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების საბოლოო შედეგები
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები გამოცდების საბოლოო შედეგები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეიტინგული სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით
ახალი ამბები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეიტინგული სიები აპელაციის შედეგების ...
სააპელაციო გასაუბრების განრიგი - მიღება 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
ახალი ამბები
სააპელაციო გასაუბრების განრიგი - მიღება 2017-2018 სასწავლო წლისათვის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე
ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ინგლისური ენის სააპელაციო გამოცდის განრიგი
13 სექტემბერი, 2017
ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ინგლისური ენის სააპელაციო გამოცდის განრიგი
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სააპელაციო განცხადებების საფუძველზე დანიშნული გასაუბრებების  განრიგი
ახალი ამბები
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სააპელაციო განცხადებების საფუძველზე დანიშნული გასაუბრებების განრიგი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე  მისაღები შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების წინასწარი შედეგები
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდა საუნივერსიტეტო გამოცდების წინასწარი შედეგები
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის  სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგები-2017-2018 სასწავლო წლის მიღება
ახალი ამბები
მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების შედეგები-2017-2018 სასწავლო ...
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-18 სასწავლო წლისათვის მისაღებ კანდიდატთა პირველადი შედეგები პროგრამების მიხედვით
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე 2017-18 სასწავლო წლისათვის მისაღებ კანდიდატთა პირველადი ...
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე 2017-2018 სასწავლო წლის მისაღები  გასაუბრებების/გამოცდების  შედეგები
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სამაგისტრო საფეხურზე 2017-2018 სასწავლო ...
ბანერები