ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

შედეგები

ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე ჩაბარების მსურველ მაგისტრობის კანდიდატთა რეიტინგული სია და აპელაციის პროცედურები

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა პირველადი შედეგები:

გაითვალისწინეთ, მაგისტრობის კანდიდატთა რეიტინგული სიები აპელაციის შედეგების გათვალისწინებით (ჩასარიცხ კანდიდატთა ძირითადი და სათადარიგო სიები) გამოქვეყნდება 2017 წლის 17 სექტემბერს;


სწრაფი ბმულები:

ხელშეკრულებების გაფორმება

მაგისტრობის კანდიდატებთან, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს ერთიანი სამაგისტრო და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდები და მოიპოვეს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სამაგისტრო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება, ხელშეკრულებები გაფორმდება:

  1. ძირითადი სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან – 2018 წლის 18-19 სექტემბერს, 10-დან 18:00 საათამდე (მისამართი: ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5-ს   E კორპუსი, 302 აუდიტორია);
  2. სათადარიგო სიის მიხედვით ჩასარიცხ კანდიდატებთან  2018  წლის 20-21 სექტემბერს  (მისამართი: ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირი 3/5-ს   E კორპუსი 302 აუდიტორია);
ბანერები