ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

კვლევითი განაცხადების შეფასებების აპელაციის შედეგები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის

კვლევითი განაცხადების შეფასებების აპელაციის შედეგები - მიღება მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის.

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ხელოვნების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები სადოქტორო კვლევითი განაცხადების შეფასებების აპელაციის შედეგები იხილეთ მიმაგრებულ ფაილში.

სადოქტორო პროგრამაზე მიღების საბოლოო ეტაპზე, დოქტორანტობის ის კანდიდატები, რომელთა სადოქტორო კვლევის განაცხადი შეფასდა მინიმუმ 3 ქულით,  გაივლიან გასაუბრებას დარგობრივი კომისიის წინაშე. ზეპირი გამოცდა დარგობრივი კომისიის წინაშე ჩატარდება 2019 წლის 10 და 11 იანვარს აუდიტორიისა და დროის შესახებ ინფორმაცია დაიდება მოგვიანებით (არაუგვიანას 9 იანვრისა) უნივერსიტეტის ვებგვერდზე რუბრიკაში „სწავლა/დოქტორანტურა/მიღება დოქტორანტურაში“ და მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის სიახლეებში.

იმ შემთხვევაში, თუ კანდიდატი გასაუბრებაზე შეფასდება 3-ზე ნაკლები ქულით, ის ეთიშება კუნკურსს.

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ბმული.

ბანერები