ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მიღებისთვის

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე 2017-2018 სასწავლო წლის მიღებისათვის ინგლისური ენის გამოცდა ჩატარდება 2017 წლის 18 აგვისტოს, 11 საათზე, E 304 აუდიტორიაში.

ბანერები