ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამისათვის ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციების გათვალისწინებით

ღონისძიებები

2017-18 სასწავლო წლის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამისათვის ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციების გათვალისწინებით იხილეთ დანართში.

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები