ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე 2017-18 წლის სარეიტინგო სია, საბოლოო შედეგები
ახალი ამბები
ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე 2017-18 წლის სარეიტინგო სია, საბოლოო შედეგები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე გასაუბრების შედეგები
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე გასაუბრების შედეგები
ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გასაუბრების განრიგი
ახალი ამბები
ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები ზეპირი გასაუბრების განრიგი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები კვლევითი განაცხადის შეფასების შედეგები
ახალი ამბები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მისაღები კვლევითი განაცხადის შეფასების შედეგები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამისათვის ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები  აპელაციების გათვალისწინებით
ღონისძიებები
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამისათვის ინგლისური ენის გამოცდის შედეგები აპელაციების ...
ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მიღებისთვის
ახალი ამბები
ინგლისური ენის გამოცდის განრიგი ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე მიღებისთვის
მიღება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ბიზნესის სკოლის  სადოქტორო პროგრამაზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის
ახალი ამბები
მიღება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლის სადოქტორო პროგრამაზე 2017-2018 სასწავლო წლისათვის
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის  სადოქტორო პროგრამებზე ჩასარიცხ კანდიდატთა სია
7 თებერვალი, 2017
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2016-2017 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ...
ბანერები