ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიღება დოქტორანტურაში

ჩასარიცხ კანდიდატთა სია – მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო პროგრამაზე
14 ივნისი, 2018
ჩასარიცხ კანდიდატთა სია – მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ...
გასაუბრების შედეგები – მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო პროგრამაზე
13 ივნისი, 2018
გასაუბრების შედეგები – მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ...
გასაუბრების განრიგი – მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო პროგრამაზე
12 ივნისი, 2018
გასაუბრების განრიგი – მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ...
სადოქტორო კვლევითი განაცხადის შედეგები 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო პროგრამაზე გამოცხადებული მიღების ფარგლებში
8 ივნისი, 2018
სადოქტორო კვლევითი განაცხადის შედეგები 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური ...
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომისთვის ჩასარიცხ კანდიდატთა სია
31 მაისი, 2018
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომისთვის ჩასარიცხ ...
მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო პროგრამაზე
25 მაისი, 2018
მიღება 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის სოციალური და ჰუმანიტარული მეცნიერებების ინტერდისციპლინურ სადოქტორო ...
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები (2018-2019 ს/წ შემოდგომისთვის) ზეპირი გამოცდის შედეგები
25 მაისი, 2018
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები (2018-2019 ს/წ შემოდგომისთვის) ზეპირი ...
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები (2018-2019 ს.წ შემოდგომისთვის) ზეპირი გამოცდის თარიღი
23 მაისი, 2018
საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე მისაღები (2018-2019 ს.წ შემოდგომისთვის) ზეპირი ...
ბანერები