ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მეწარმეთა კლუბი

მეწარმეთა კლუბი

,,მეწარმეთა კლუბი’’ დაარსდა 2014 წლის 13 ოქტომბერს.  კლუბი ახორციელებს სხვადასხვა პროექტებს :  ყოველკვირეულად ატარებს ტრენინგებს, რომლის მიზანია ქართული პროდუქტების კვლევა, უზრუნველყობს საინტერესეო და წარმატებული ადამიანების მოწვევას უნივერსიტეტში, იკვლევს სხვადასხვა თემებს, რომელიც ვრცელდება როგორც ტელევიზიის, ასევე ბეჭდური მედიის საშუალებით. კლუბი ეხმარება სტუდენტებს დასაქმებასა და სტაჟირების გავლაში სხვადსხვა წარმატებულ ორგანიზაციებში.

მეწარმეთა კლუბის მიზანია სტუდენტებმა ერთმანეთს გაუზიაროს მიღებული ცოდნა. კლუბი ეხმარება მას, ვისაც სურს გაიღრმაოს ცოდა, შეიძინოს და განავითაროს ეფექტური კომუნიკაციის, პრეზენტაციია, ჯგუფური მუშაობის უნარ ჩვევები. ასევე მიიღოს თეორიულ ცოდნასთან ერთან პრაქტიკული გამოცდილება, რაც მას მომავალში დაეხმარება წარმატების მიღწევაში.

საკონტაქტო ინფორმაცია
✉ gpr@iliauni.edu.ge
☏ 598791186
www.facebook.com/mewarmetaklubi
სალომე ლომიძე

ბანერები