ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილიაუნის მთარგმნელთა კლუბი

ილიაუნის მთარგმნელთა კლუბი

ილიაუნის მთარგმნელთა კლუბი 2015 წლის მარტში დაარსდა. მასში ამ ეტაპზე გაწევრიანებული არიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის საფეხურის სტუდენტები, თუმცა, კლუბის წევრობა შეუძლიათ როგორც მაგისტრანტებს, ასევე მე-4 კურსის სტუდენტებს, რომელთა ენობრივი კომპეტენციის ზღვარი აკმაყოფილებს მინიმუმ B2 დონეს და რომლებიც ფლობენ ზოგადლინგვისტურ საკითხებსა და თეორიებს. გაწევრიანების მსურველებმა კლუბს განცხადებით უნდა მიმართონ შემდეგ ელფოსტაზე: ici@iliauni.edu.ge.

ილიაუნის მთარგმნელთა კლუბის მიზნები

  • უცხოენოვანი მხატვრული და სამეცნიერო ლიტერატურის თარგმნა ქართულ ენაზე;
  •  თარგმანის ხელოვნებასთან დაკავშირებულ თემებზე საჯარო ლექციების, შეხვედრების, მასტერკლასებისა და სხვა სახის საინტერესო ღონისძიებების ორგანიზება.


საკონტაქტო ინფორმაცია
სოფია აკულიანი
☏ 571 550907
ici@iliauni.edu.ge
imk@iliauni.edu.ge

ბანერები