ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ფილოსოფიის კლუბი

ფილოსოფიის კლუბი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის კლუბი 2011 წელს შეიქმნა და მისი მიზანია ფილოსოფიის პოპულარიზაცია და ფილოსოფიით დაინტერესებული სტუდენტებისათვის დახმარების გაწევა. კლუბი გეგმავს ვიდეოლექციების კურსის მომზადებას და კლუბის საიტზე ატვირთვას. კლუბი სტუდენტებს მისცემს საშუალებას, მოამზადონ კვლევები და გააკეთონ მოხსენებები. მოხსენების შემდეგ დამუშავებული მასალები აიტვირთება კლუბის საიტზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია:
✉  PhilClub@iliauni.edu.ge
☏ 558 65 49 24
საკონტაქტო პირი: ბაქარ ბაიდაშვილი

 

 

ბანერები