ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა კლუბი

ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა კლუბი


ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა კლუბი - YPC - 2013 წელს შეიქმნა და მას მერე რეგულარულად ახორციელებს სხვადასხვა სახის პროექტებს.კლუბის მიზანია არაფორმალური და ფორმალური განათლების ხელშეწყობა უნივერსიტეტში, სხვადასხვა სახის პროექტების, სემინარებისა და ღონისძიებების ორგანიზება და ჩატარება, სტუდენტებში ფსიქოლოგიური აზროვნების განვითარება და მათი ჩართვა პროექტებში.


საკონტაქტო ინფორმაცია:
✉  YPC@iliauni.edu.ge
www.facebook.com/fsicoman?fref=ts
☏ 593 66 38 34
საკონტაქტო პირი: გედევან იმერლიშვილი

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები