ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია „ნიკო ნიკოლაძე 180“

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ილიაუნის ისტორიის სტუდენტური კლუბის ორგანიზებით ნიკო ნიკოლაძის 180 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება.

ნიკო ნიკოლაძე იყოს მე-19-მე-20 საუკუნის საქართველოში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და დიდი საზოგადო მოღვაწე. იგი იყო პუბლიცისტი, პოლიტიკოსი, ფოთის ქალაქისთავი (1894-1914), საქართველოს ეროვნული საბჭოსა (1917-1918) და საქართველოს დამფუძნებელი კრების წევრი (1919-1920).

ნიკო ნიკოლაძე რუსეთის იმპერიის დროს დაიბადა (1843), იყო თერგდალეულთა მეორე დასის წევრი. განათლება მიიღო რუსეთსა და ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, ხოლო თავისი ნიჭითა და მოქნილი დიპლომატიური და მენეჯერული უნარებით, არაერთ მნიშვნელოვან საქმეს ჩაუყარა საფუძველი როგორც საქართველოში, ისე მთლიანად კავკასიის რეგიონში.

კონფერენციაზე ილიაუნის სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ წარმოადგინონ თემები, როგორც ნიკო ნიკოლაძის საქმიანობასა და მოღვაწეობაზე, ისე მისი ეპოქისთვის (მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრისა და 20-ე საუკუნის პირველი ნახევრის საქართველოს ისტორია) დამახასიათებელ ისტორიულ საკითხებზე.

კონფერენციაში მონაწილეობა შეუძლია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სასწავლო საფეხურის სტუდენტებს, აგრეთვე კურსდამთავრებულებს.

პროექტის დასკვნითი ეტაპისათვის შერჩეულ სტუდენტებს გადაეცემათ პროექტში მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები, ასევე წიგნის სახლ ,,ლიგამუსის’’ ვაუჩერები.

მსურველებმა სათანადო სტანდარტების დაცვით შესრულებული ორგვერდიანი თეზისი უნდა გამოაგზავნონ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: students.historyclub@iliauni.edu.ge

თეზისში მოკლედ უნდა იყოს მიმოხილული ის საკითხები, რომლებზეც სტუდენტი ყურადღებას გაამახვილებს მოხსენებაში.

თეზისების გამოგზავნის ბოლო ვადა: 20 ნოემბერი, 00:00 საათი.

კომისიის წევრები (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები) შეარჩევენ გამოგზავნილი თეზისებიდან 8 მომხსენებელს, რომლებსაც ამის შესახებ ინფორმაცია მიეწოდებათ 20-21 ნოემბერს. უშუალოდ კონფერენციის თარიღისა და სხვა დეტალების შესახებ ინფორმაციას შერჩეული მომხსენებლები მიიღებენ ელ-ფოსტის მეშვეობით.

ნაშრომის შესრულებისას დაცული უნდა იყოს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური სტილი

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ:
ნინო გაბაძე, ილაუნის ისტორიის სტუდენტური კლუბის პრეზიდენტი
Tel: 598271454
E:mail: students.historyclub@iliauni.edu.ge

 

ბანერები