ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

შიდა მობილობა 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ახალი ამბები

ილიაუნი 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის აცხადებს შიდა მობილობას საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის პროგრამებზე. შიდა მობილობით გადასვლის მსურველი სტუდენტებისთვის განცხადებების დაწერის ბოლო ვადაა 2020 წლის 7 აგვისტო.

დეტალური ინფორმაცია შიდა მობილობასთან დაკავშირებით იხილეთ შესაბამის ბმულებზე.

შიდა მობილობა საბაკალავრო საფეხურის პროგრამებზე:

● მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
● ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი
● სამართლის სკოლა
● საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტი

შიდა მობილობა სამაგისტრო საფეხურის პროგრამებზე:

● მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი
● საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და მედიცინის ფაკულტეტი
● ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი
● სამართლის სკოლა

შიდა მობილობა სადოქტორო საფეხურის პროგრამებზე:

● ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტი

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტი

 


დეტალური ინფორმაციისათვის:

 info@iliauni.edu.ge
➳ ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5
☏ (+995 32) 2 22 00 09

ბანერები