ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

შიდა მობილობა 2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2018-2019 სასწავლო წლისათვის აცხადებს შიდა მობილობას საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის პროგრამებზე. შიდა მობილობით გადასვლის მსურველ სტუდენტთა მიერ განცხადებების დაწერის ბოლო ვადაა 2018 წლის 31 ივლისი.

შიდა მობილობის შესახებ განცხადებების განხილვისა და შესაბამისი დასკვნების სტუდენტთათვის გაცნობის და მათი მხრიდან დასკვნებზე ხელმოწერის ბოლო ვადაა 2018 წლის 5 სექტემბერი.

დეტალური ინფორმაცია შიდა მობილობასთან დაკავშირებით იხილეთ შესაბამის ბმულებზე.

შიდა მობილობა საბაკალავრო საფეხურის პროგრამებზე:

შიდა მობილობა სამაგისტრო საფეხურის პროგრამებზე:

შენიშვნა: სამართლის სკოლის სამაგისტრო პროგრამებზე შიდა მობილობით მიღება არ გამოცხადდება. 

დეტალური ინფორმაციისათვის:

[email protected]
➳ ქ.ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5
☏ (+995 32) 222 00 09

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები