ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ADS Georgia 2020 - Elliot- ''Plan C''

ახალი ამბები

ADS Georgia 2020-ის შემდეგ შეხვედრას გამართავს ციფრული მარკეტინგის სააგენტო
.
მომხსენებელი

  •  დათო ქომეთიანი –-ის ციფრული მარკეტინგის დირექტორი

თემა: ''Plan C''

საუბარი შეეხება შემდეგ საკითხებს:

  • რა ცვლილებები მოიტანა გლობალურმა კარანტინმა;
  • რა არის Plan C;
  • რა ცვლილებები დატოვა პანდემიამ მარკეტინგულ სამყაროში და რა უნდა

გავითვალისწინოთ გეგმების შემუშავებისას.

დრო: 29 ივნისი, 16:00 საათი
ადგილი: სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტის ფეისბუქის გვერდი
 
პროექტის შესახებ: t.ly/LsrF
Facebook ჯგუფი: t.ly/va9w

პროექტის პარტნიორია საქართველოს საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაცია (ACAG).
 #AdsGeorgia #ILIAUNI #DSA #ACAG #Elliot

ბანერები