ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიახლეები

ADS Georgia 2020 – ჯეპრა

ღონისძიებები

ADS Georgia 2020-ის მომდევნო შეხვედრას გამართავს საკონსულტაციო ჯგუფი „ჯეპრა“.

  • საკონსულტაციო ჯგუფი „ჯეპრა“ 2002 წლიდან აქტიურად მუშაობს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში კონსულტაციებსა და მომსახურებაზე და დღეს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში მომუშავე კერძო, დამოუკიდებელი საკონსულტაციო ორგანიზაციაა.
  •  „ჯეპრა“ თავის პარტნიორებსა და კლიენტებს სთავაზობს საერთაშორისო გამოცდილებაზე, უახლეს მეთოდოლოგიასა და საკუთარი ექსპერტების გამოცდილებაზე დამყარებულ პროფესიულ მომსახურებას საზოგადოებასთან ურთიერთობის, მარკეტინგული კომუნიკაციისა და სტრატეგიული განვითარების სფეროებში.
  •  საკონსულტაციო ჯგუფის მიზანია საქართველოში საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროფესიული და ეფექტური მომსახურების დანერგვა.
  •  „ჯეპრა“ ევროპაში ლიდერი პიარკომპანიის „კეტჩამ გლობალი“ საერთაშორისო ქსელის წევრია.

დრო: 22 ივნისი, 16:00 საათი

ადგილი:სტუდენტურ საქმეთა დეპარტამენტის ფეისბუქის გვერდი

პროექტის შესახებ: t.ly/LsrF
Facebook ჯგუფი: t.ly/va9w

პროექტის პარტნიორია საქართველოს საკომუნიკაციო სააგენტოების ასოციაცია (ACAG).
#AdsGeorgia #ILIAUNI #DSA #ACAG #Gepra

ბანერები