ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვიდეოგალერეა

პროფესორ გიორგი დერლუგიანის საჯარო ლექცია

22 დეკემბერს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორმა გიორგი დერლუგიანმა წაიკითხა საჯარო ლექცია - კლასიკური მოდერნიზაციის ნახტომები: პოლონეთი და ოტომანური ეგვიპტე, გერმანია და რუსეთი (The Classical Modernization Spurts: Poland and Ottoman Egypt, Germany and Russia).

 

იხილეთ ვიდეოჩანაწერი

ბანერები