ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე

სასწავლო პროცესის ეფექტურობის ანალიზის სპეციალისტის ვაკანსია

ვაკანსიები ადმინისტრაციულ დამხმარე თანამდებობებზე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს ვაკანსიას საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის სასწავლო პროცესის ეფექტურობის ანალიზის სპეციალისტის პოზიციაზე.

ფუნქცია-მოვალეობები:

 • სასწავლო პროცესის მონიტორინგი და შეფასება განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად;
 • სასწავლო პროცესის ფარგლებში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის მიზნით შესაბამისი განმავითარებელი სტრატეგიების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;
 • ფოკუსჯგუფების ჩატარება აკადემიური პროგრამების ფარგლებში, რაოდენობრივი მონაცემების სტატისტიკური დამუშავება და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება (სტუდენტებთან, აკადემიურ და მოწვეულ პერსონალთან, დამსაქმებლებთან, კურსდამთავრებულებთან);
 • სტუდენტური გამოკითხვების რაოდენობრივი ანალიზი და შეფასება;
 • აკადემიური პროგრამების მიზნების და ამოცანების გათვალისწინებით განმავითარებელი სტრატეგიების დასახვაში მონაწილეობა პროგრამაში ჩართულ აქტორებთან (აკადემიური და მოწვეული პერსონალი, სტუდენტები, კურსდამთავრებულები, დამსაქმებლები, ფაკულტეტის ადმინისტრაცია) თანამშრომლობით;
 • პროგრამების ინტერნაციონალიზაციისა და განვითარების მიზნით შესაბამისი საერთაშორისო პრაქტიკის შესწავლა;
 • აკადემიური პერსონალის საქმიანობის შეფასების პროცესში მონაცემების ანალიზი;
 • საჭიროების მიხედვით, ფაკულტეტზე მიმდინარე სხვა აქტივობებში მონაწილეობა.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი განათლება (სასურველია მაგისტრის ხარისხი განათლების, სოციალურ ან ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ან წარმატებით გავლილი სტატისტიკის კურსი/ები);
 • ინგლისური ენის მინიმუმ B2 დონეზე ცოდნა (სასურველია შესაბამისი დონის დამადასტურებელი ვალიდური სერტიფიკატის/ცნობის წარმოდგენა);
 • საოფისე პროგრამების სრულყოფილად ცოდნა;
 • სასურველია მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებული მინიმუმ ორწლიანი გამოცდილება;

პიროვნული უნარ-ჩვევები:

 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • საქმიანობის ორგანიზებისა და დაგეგმვის უნარი
 • დაკვირვებულობა და დეტალებზე ორიენტირებულობა
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი

სამუშაო პირობები:

სამუშაო ადგილი: თბილისი, ჩოლოყაშვილის 3/5;

სამუშაო დრო: სრული (კვირაში 40 საათი).

დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ: CV , პირადობის მოწმობა, დიპლომის ასლი 2022 წლის 16 აპრილიდან 30 აპრილის ჩათვლით შემდეგ ელმისამართზე: vacancy@iliauni.edu.ge. გთხოვთ, ელფოსტის საგნის ველში (Subject) მიუთითოთ პოზიციის დასახელება .

შერჩევა წარიმართება ორ ეტაპად: წარმოდგენილი დოკუმენტების განხილვა და გასაუბრება.

დავუკავშირდებით მხოლოდ კონკურსის პირველ ეტაპზე შერჩეულ კანდიდატებს ტელეფონის ან/და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

2022 წელი

 

ბანერები