ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე

მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ფილოსოფიის მიმართულებით ასისტენტ- პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ” რექტორის 2022 წლის 28 ივლისის N1675-02 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ვაკანსიები აკადემიურ თანამდებობებზე

,, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ფილოსოფიის მიმართულებით ასისტენტ- პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ” რექტორის 2022 წლის 28 ივლისის N1675-02 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ბრძანება სრულად იხ.მიმაგრებულ დოკუმენტში>

ბანერები