ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

საქართველოს ბიოქიმიკოსთა ასოციაციის პირველი კონფერენცია

ღონისძიებები

16-17 ოქტომბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება საქართველოს ბიოქიმიკოსთა ასოციაციის პირველი კონფერენცია. 16 ოქტომბრის სხდომა ჩატარდება 10:00 საათზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G106 აუდიტორიაში.

ამ დღეს თანამიმდევრულად გაიმართება შემდეგი სხდომები:

  • უჯრედის აქტივობის ბიოქიმიური რეგულაციის პრინციპები
  • მიკრობული და მცენარეული ფერმენტები
  • მცენარეული გენომის სტრუქტურა და ევოლუცია
  • ნერვული ქსოვილის ბიოქიმია

დაწვრილებითი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ იხილეთ დანართში.

დრო: 16 ოქტომბერი, 10:00-16:00 საათი

ადგილმდებარეობა: G106 აუდიტორია (გიორგი წერეთლის ქ. №1), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მიმაგრებული დოკუმენტები

ბანერები