ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

მოწვევა EFL-ის ტრენინგზე დასასწრებად

ღონისძიებები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტი იწვევს მსურველებს EFL-ის ტრენინგზე დასასწრებად.

კომუნიკაციის, ქცევისადა ფუნქციური უნარ-ჩვევების კურიკულუმი EFL-ი („ცხოვრებისთვის აუცილებელი“) შეფასების ინსტრუმენტია, რომელიც ეფუძნება ქცევის გამოყენებით ანალიზს. ტრენინგზე მონაწილეები

  • ისწავლიან ალტერნატიული კომუნიკაციის მეთოდის შერჩევას;
  • განსაზღვრავენ ცხოვრებისთვის აუცილებელ უნარებს;
  • შეძლებენ ცხოვრებისთვის აუცილებელი ფუნქციური უნარების შეფასებას;
  • შეფასების მონაცემებზე დაყრდნობით შეიმუშავებენ შესაბამის პროგრამას.

ტრენინგს ჩაატარებს ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ქეისმენეჯერი, რეგისტრირებული ქცევითი თერაპევტი (RBT) ანა წურწუმია.

ჩატარების დრო: 28 ნოემბერი, 11:00-16:00 სთ; 29 ნოემბერი, 11:00-16:00 სთ.

მონაწილეთა რაოდენობა: 15

ტრენინგი ჩატარდება ონლაინ ZOOM პლატფორმის საშუალებით.

ტრენინგში მონაწილეობისთვის აუცილებელიაა აუტიზმის სპექტრის ან განვითარების სხვა დარღვევის მქონე ბავშვებთან მუშაობის მინიმუმ 1-წლიანი გამოცდილება.

მსურველებმა 2020 წლის 25 ნოემბრამდე უნდა გამოგზავნონ რეზიუმე (ტელეფონის ნომრისა და მეილის მითითებით) ელექტრონულ მისამართზე: tinatini.avsajanishvili.1@iliauni.edu.ge

ტრენინგი ჩატარდება ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის პროექტის „საქართველოში აუტიზმის სპექტრის მქონე პირებისათვის სერვისების გაუმჯობესება და გაფართოება“ ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით.

ბანერები