ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

ინტერდისციპლინური სემინარების ციკლი: ენერგეტიკა და მდგრადი განვითარება

ღონისძიებები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენერგეტიკის და მდგრადი განვითარების ინსტიტუტი ანახლებს ინტერდისციპლინური სემინარების ციკლს, რომელიც ენერგეტიკისა და მდგრადი განვითარების აქტუალური საკითხების (ენერგეტიკისა და მდგრადი გავითარების ტექნოლოგიური, ბიზნესის, ეკონომიკური, პოლიტიკური, უსაფრთხოების, გარემოს, სოციალური, კლიმატის ცვლილებების და სხვა ასპექტების) განხილვას დაეთმობა.

სემინარები ჩატარდება თვეში ერთხელ დისტანციური ფორმატით - პლატფორმა ზუმის გამოყენებით.

გვინდა, რომ სემინარი გახდეს ენერგეტიკის დარგის მოქმედი და მომავალი სპეციალისტების, მეცნიერების და მკვლევრების, დაინტერესებული საზოგადოების შეხვედრის, ინფორმაციისა და ცოდნის ურთიერთსასარგებლო გაცვლის ადგილი.


სემინარები განრიგი

4 ნოემბერი, 19:00 – 20:30 სთ

თემა: საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის საქმიანობა

მომხსენებელი: ირაკლი გალდავა, სს „საქართველოს ენერგეტიკული ბირჟის“ გენერალური დირექტორის მოადგილე

ვრცლადhttps://bit.ly/2HOueWz

 ___________________________________________________________________________________________________________

22 დეკემბერი, 17:00 – 18:30 სთ

თემა: „მწვანე წყალბადი – მდგრადი ენერგეტიკის მომავალი“

მომხსენებლები: მურმან მარგველაშვილი, დავით ჯოგიაშვილი, დავით ოთარიშვილი

ვრცლად:: https://bit.ly/3agMZOp

___________________________________________________________________________________________________________

3 თებერვალს, 17:00-19:00 სთ

თემა: 
მოკლევადიანი პროგნოზირება ელექტროენერგეტიკაში

მომხსენებლები: ირაკლი გალდავა,ზვიად გაჩეჩილაძე, გურამ მირიანაშვილი,ერეკლე მაღრაძე

ვრცლად::https://bit.ly/3ttCvCn

2020 წელი

ბანერები