ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის პრეზენტაცია

ღონისძიებები

13 აპრილს ქართული ენის დღესთან დაკავშირებით ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰიბრიდულ ფორმატში გამართავს ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის პრეზენტაციას.

დამსწრე აუდიტორიას შესაძლებლობა ექნება, გაეცნოს 2021-2022 წლებში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინიციატივითა და მხარდაჭერით ლექსიკოგრაფიის, როგორც დარგის, განვითარების მიმართულებით

 • განხორციელებულ ტექნოლოგიურ პროექტებს;
 • გამოცემულ წიგნებსა და სახელმძღვანელოებს.

ღონისძიებაზე დაფუძნდება სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პრემია ლექსიკოგრაფიის დარგში, რომლის კონცეფციასაც წარადგენს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი ნინო დობორჯგინიძე.

ღონისძიებაზე დასწრება შესაძლებელია როგორც ფიზიკურ სივრცეში, ისე ონლაინ. ღონისძიებაზე დასასწრებად საჭიროა წინასწარი რეგისტრაცია არა უგვიანეს 2022 წლის 11 აპრილისა.

რეგისტრაციისთვის მიჰყევით ბმულს: https://bit.ly/3x93cjW


განრიგი

16:00 – 16:05 – გახსნა

16:05 – 16:15 – ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრი: მიზნები და ამოცანები, ხედვა და მისია (პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე)

16:15 – 16:30 – ლექსიკოგრაფიის სწავლება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში (პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე)

  • ბაკალავრიატი: სალექციო კურსი „ლექსიკოგრაფიის შესავალი“ ფილოლოგიური მიმართულებების სტუდენტებისათვის; სახელმძღვანელოს „ლექსიკოგრაფიის შესავალი“ პრეზენტაცია;
  • მაგისტრატურა: სამაგისტრო პროგრამა „ლექსიკოგრაფია, ტერმინოლოგია და თანამედროვე ტექნოლოგიები“. სამაგისტრო პროგრამის კავშირი ევროპულ სამაგისტრო პროგრამასთან ლექსიკოგრაფიაში (EMLex). EMLex-ის კონსორციუმის სრული წევრობა;
  • დოქტორანტურა: სადოქტორო მოდული „ელექტრონული ლექსიკოგრაფია“.

16:30 – 16:40 – სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის პრემიის დაარსება ლექსიკოგრაფიის დარგში. პრემიის კონცეფციის პრეზენტაცია (პროფესორი ნინო დობორჯგინიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი)

16:40 – 16:50 – ლექსიკოგრაფიის დარგში საერთაშორისო კონფერენციის (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით) „ლექსიკოგრაფია 21-ე საუკუნეში“ დაარსება (პროფესორი ნინო დობორჯგინიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი)

16:50 – 17:00 – „ინგლისურ-ქართული, ქართულ-ინგლისური მანქანური თარგმნის“ პროექტის პრეზენტაცია. „ინგლისურ-ქართული პარალელური კორპუსი“ და მისი განვითარების პერსპექტივები (მკვლევარი ვახტანგ ელერდაშვილი, პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე)

17:00 – 17:20 – წიგნების პრეზენტაცია

  • „ინგლისურ-ქართული ლექსიკოგრაფიის უცნობი ფურცლები“ (სალომე ჭიღლაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი)
  • „უცხო სიტყვებისა და მათი ქართული შესატყვისების გლოსარიუმი“ (თინათინ მარგალიტაძე, პროფესორი)

17:20 – 17:30 – ლექსიკონის მართვის პროფესიული სისტემის დანერგვა ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის მუშაობაში: IDM ჯგუფის DPS (Dictionary Production System), პრეზენტაცია (მაია დავლიანიძე, ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის რედაქტორი)

17:30 – 17:40 – კონკურსი „შექმენი ქართული ტერმინი“. კონკურსის კონცეფციისა და ვებსაიტის პრეზენტაცია (სანდრო ასათიანი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კიბერლაბორატორია უნილაბის ხელმძღვანელი)

17:40 – 17:50 – ორენოვანი ლექსიკონების ციკლის პროექტის პრეზენტაცია: „იტალიურ-ქართული ლექსიკონი“ (გიორგი მელაძე, ლექსიკოგრაფიისა და ენობრივი ტექნოლოგიების ცენტრის უფროსი რედაქტორი; სოფიკო გოჯაევა, ცენტრის მკვლევარი)

17:50 – 18:00 – „ინგლისურ-ქართული სასწავლო ლექსიკონის“ მობილური აპლიკაცია. ლექსიკონის ახალი ონლაინვერსიის გამოქვეყნება ონლაინლექსიკონების საერთაშორისო საიტზე bab.la. (პროფესორი თინათინ მარგალიტაძე)


დრო: 13 აპრილი, 16:00 – 18:00

ფორმატი: ჰიბრიდული (შესაძლებელი იქნება დასწრება როგორც ფიზიკურ სივრცეში, ისე ონლაინ Zoom-ის საშუალებით)

ღონისძიებაზე დასასწრებად საჭიროა წინასწარი რეგისტრაცია ბმულზე: https://bit.ly/3x93cjW

2022 წელი

ბანერები