ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

განათლების სკოლის მასტერკლასები სკოლის მასწავლებლებისთვის

ღონისძიებები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების სკოლა მჭიდროდ თანამშრომლობს ზოგადსაგანმანთლებლო სკოლებთან და ზრუნავს მათი პერსონალის პროფესიულ განვითარებაზე. 2019 წლის ოქტომბერი უნივერსიტეტმა მასწავლებლის თვედ გამოაცხადა და მისადმი მიძღვნილ ღონისძიებათა შორის გთავაზობთ მასტერკლასებს სკოლის მასწავლებლებისთვის.

შენიშვნა: დარეგისტრირება შეგიძლიათ მხოლოდ ერთ მოდულზე. 

  • მასტერკლასი: დილემებით სწავლება

სამიზნე ჯგუფი: მასტერკლასი განკუთვნილია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების ნებისმიერი საგნის მასწავლებლებისთვის

მასტერკლასის ხელმძღვანელები: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები: სოფიკო ლობჟანიძე, დავით მალაზონია

მასტერკლასის დრო და ადგილმდებარეობა: 20 ოქტომბერი, 11:00-15:00, E კორპუსი (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5)

ვრცლადhttps://bit.ly/32jOioO

  • მასტერკლასი: ქართული ენის გრამატიკის სწავლების ლინგვისტურ-დიდაქტიკური საფუძვლები დაწყებით სკოლაში

სამიზნე ჯგუფი: ქართული სკოლის დაწყებითი კლასების მასწავლებლები

მასტერკლასის ხელმძღვანელი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი ნათელა მაღლაკელიძე

მასტერკლასის დრო და ადგილმდებარეობა: 20 ოქტომბერი,11:00-15:00, E კორპუსი (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5)

ვრცლად - https://bit.ly/32sq9Nb


  • მასტერკლასი - კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების განვითარების ტექნოლოგიები 

სამიზნე ჯგუფი: მასტერკლასი განკუთვნილია საბაზო-საშუალო საფეხურის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლებისთვის 

მასტერკლასის ხელმძღვანელი: ილიას სახელმწიფო მუნივერსიტეტის პროფესორი თამარ ტალიაშვილი

მასტერკლასის დრო და ადგილმდებარეობა: 20 ოქტომბერი, 11:00-15:00, E კორპუსი (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5)

ვრცლად - https://bit.ly/31iGCSD

  • მასტერკლასი: თანამედრვე მიდგომები ქართულის, როგორც მეორე, და უცხო ენის სწავლებაში 

სამიზნე ჯგუფი: მასტერკლასი განკუთვნილია ქართულის, როგორც მეორე, და უცხო ენის საჯარო და კერძო სკოლების მასწავლებლებისთვის

მასტერკლასის ხელმძღვანელი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი თინათინ კიღურაძე

მასტერკლასის დრო და ადგილმდებარეობა: 20 ოქტომბერი, 11:00-15:00, E კორპუსი (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5)

ვრცლად - https://bit.ly/2IT7cv2

  • მასტერკლასი კლიმატის ცვლილება და სკოლა – მზად ვართ თუ არა ვუპასუხოთ კლიმატის ცვლილებისადმი მოსწავლეების პროტესტს მსოფლიოში

სამიზნე ჯგუფი: მასტერკლასი განკუთვნილია საბუნებისმეტყველო და საზოგადოებრივი მეცნიერებების საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლებისთვის.

მასტერკლასის ხელმძღვანელი: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი მანანა რატიანი

მასტერკლასის დრო და ადგილმდებარეობა: 20 ოქტომბერი, 11:00-15:00, E კორპუსი (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5)

ვრცლად - https://bit.ly/2oJJlqW

  • მასტერკლასი: „კრიტიკული მეგობარი”, როგორც განმავითარებელი შეფასებისა და პოზიტიური სასწავლო გარემოს ფორმირების ეფექტიანი სტრატეგია ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის საბაზო-საშუალო საფეხურზე

სამიზნე ჯგუფი: საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებლები

მასტერკლასის ხელმძღვანელები: ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული პროფესორი ეკა ტყავაშვილი, დოქტორანტი მარიკა კირვალიძე

მასტერკლასის დრო და ადგილმდებარეობა: 20 ოქტომბერი, 11:00-15:00, E კორპუსი (ქ. ჩოლოყაშვილის გამზ. N3/5)

ვრცლად - https://bit.ly/2MgfqQa

* მასტერკლასებზე რეგისტრაცია დასრულებულია.

ბანერები