ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ღონისძიებები

„დაგეგმვის პრაქტიკა – პროექტების გამოყენება საბავშვო ბაღში“ – ვებინარების ციკლი „საუკეთესო პრაქტიკა“

ღონისძიებები

13 ივნისს, 20:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბავშვის განვითარების ინსტიტუტის ორგანიზებით ინსტიტუტის ფეისბუქის გვერდზე გაიმართება ვებინერების ციკლის მეოთხე შეხვედრა თემაზე „დაგეგმვის პრაქტიკა – პროექტების გამოყენება საბავშვო ბაღში“.

ისაუბრებენ

  • ირინა შაქარაძე, ქობულეთის მე-6 საბავშვო ბაღის აღმზრდელი
  • ნინო ჯიჯავაძე, ილიას უნივერსიტეტის ადრეული განათლების სპეციალისტი
2024
ბანერები