ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი და სადოქტორო საფეხურზე ურთიერთთანამშრომლობის ჩარჩო-ხელშეკრულება ილიას სახელმწიფო და მოუნსტერის უნივერსიტეტებს შორის

ახალი ამბები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და მიუნსტერის უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმსა და სადოქტორო საფეხურზე ურთიერთთანამშრომლობის ჩარჩო-ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი. თანამშრომლობა ითვალისწინებს ქართველი და გერმანელი პროფესორების თანახელმძღვანელობასა და ორმაგი ხარისხის მინიჭებას სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებისათვის. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ფოლკსვაგენის ფონდი ათ დოქტორანტს სრულად დააფინანსებს. 

ბანერები