ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

უკრაინის მოქალაქე სტუდენტები გამოყენებითი გენეტიკის ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე სრული დაფინანსებით ისწავლიან

ახალი ამბები

უკრაინის მოქალაქე სტუდენტები 2022-2023 აკადემიურ წელს სრული დაფინანსებით ისწავლიან ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის გამოყენებითი გენეტიკის ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე. 

სწრაფი ბმულები

2022 წელი
ბანერები