ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

სტუდენტთა დაფინანსება სოციალური პროგრამის ფარგლებში

ახალი ამბები

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრა სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების პირობები საბაკალავრო საფეხურზე.

დაფინანსების მისაღებად განცხადება თანდართულ დოკუმენტებთან ერთად საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტროში წარდგენილი უნდა იყოს 2019 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

წარსადგენი დოკუმენტების ნუსხა და დაფინანსების პირობების დეტალური აღწერა იხილეთ ბმულზე:

სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსება ბაკალავრებისათვის

ბანერები