ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ახალი ამბები

შიდა მობილობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში - 2020-2021 წლის გაზაფხულის სემესტრი

ახალი ამბები

ილიაუნი 2020-2021 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის აცხადებს შიდა მობილობას საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე.

შიდა მობილობით გადასვლის მსურველი სტუდენტებისთვის განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 2021 წლის 19 თებერვალი.

მობილობის პროცედურების და კრიტერიუმები ფაკულტეტების და პროგრამების მიხედვით განსხვავდება ერთმანეთისგან და დეტალური ინფორმაციისთვის მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ბმულებს:

შიდა მობილობა მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე

შიდა მობილობა სამართლის სკოლის საბაკალავრო და სამაგისტრო საფეხურის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე

შიდა მობილობა ბიზნესის, ტექნოლოგიისა და განათლების ფაკულტეტის საბაკალავრო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე

შიდა მობილობა საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და მედიცინის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე

ბანერები